Terug.. 
Nieuwsbrief 2002


Tijd & DatumOmschrijving
23:19 5-11-2002 Er zijn de afgelopen tijd meer mogelijkheden tot recreatie bijgekomen in het gebied van De Bonnen. Zo vindt u onder bedrijf Vreugdenhil informatie over het Paarden Pension, verse info over Camping "De Kraai" en de onlangs gehouden Zomer Galerie in de oude wagenschuur van hoeve ďRijckevorsel" bij boer Vreugdenhil. Dit alles is ook terug te vinden onder De Boer op..
Er heeft ook een kleine wijziging plaatsgevonden in de menu-structuur; voorheen het kopje "Dierenwelzijn en het milieu" heet nu "License to Produce". Hieronder is direct ook een nieuwe pagina te vinden; EKO-keurmerk.
09:09 12-10-2002 Al weer vrij snel nieuw materiaal op de site:
Zo is er 30 juli 2002 jl. een brief uitgegaan naar Hoogheemraadschap van Delfland omtrent de selectieve maalstop.
De Floriade 2002 loopt ten einde; Deelgemeente HvH heeft zich aangemeld voor de Floriade 2012; klik hier voor onze reactie.
Er is ook een zienswijze uitgegaan betreffende de reconstructie van de Bonnenlaan per 10 augustus 2002 jl. Correspondentie met het Projectenfonds aangaande de gebiedsvisie gaat voort. Nieuws over de Ontsluitingsweg HvH vindt u hier.
20:20 30-9-2002 Het heeft even geduurd, door allerlei omstandigheden waarmee wij u niet zullen vervelen. We zullen trachten zo frequent mogelijk u nieuwe informatie te verschaffen, maar dit kunnen we niet met 100% zekerheid beloven :( Desondanks zijn er wel weer een aantal aanpassingen gedaan; in vogelvlucht: Veel leesplezier!
13:47 16-2-2002 Weinig of geen ontwikkelingen aangaande het maken van een gebiedsvisie met behulp van de deelgemeenteraad van Hoek van Holland.We hebben gemeend het bestuur een geheugensteuntje te moeten sturen. Kijk bij "Gebiedsvisie" of ga direkt naar "gebiedsvisie (in ontwerp) .. de gang van zaken.."
Aan het eind van dit herziene artikel kunt u lezen hoeveel geld er eigenlijk beschikbaar zou kunnen zijn voor het gebied "De Bonnen".


Terug..