Terug.. 
Nieuwsbrief 2001


Tijd & DatumOmschrijving
14:59 29-12-2001 Bij het bedrijf van Vreugdenhil is de veestapel onder de loep genomen. Kijk bij"De bedrijven"of ga direkt naar "erf en gebouwen" hier kunt u aanklikken hoe de veestapel in elkaar zit, en wie het met wie doet.
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De kerstdagen zijn al weer voorbij en ons rest niet anders dan u een gezond en voorspoedig 2002 te wensen.
P.S.: O ja, en succes met dat nieuwe geld !!!
11:25 17-11-2001 Wij hebben gemeend de ontwikkeling om te komen tot een goede gebiedsvisie in de site op te nemen.Bij "Gebiedsvisie" hebben wij dit onderwerp losgekoppeld van de paragraaf "Conclusie's en aanbevelingen" en ondergebracht in een aparte paragraaf "Gebiedsvisie (in ontwerp)"waarin een briefwisseling met diverse instanties om te komen tot die goede gebiedsvisie. In dit stuk kunt u door in "Uitvoering Gebiedsvisie De Bonnen" op de links te klikken deelgenoot worden van de lange weg om tot resultaat te komen.
14:22 4-11-2001 Deze keer foto's gemaakt van een situatie zoals we die graag zien naast de situatie zoals die op 20 september was. Het water heeft gezorgd voor een heleboel tobben en afzien bij de oogst van met name de aardappelen. Er zijn zelfs stukken helemaal niet gerooid. Het gevolg is een forse inkomensdaling van de verzorgers van uw landschap. Kijk bij Actueel wat er aan foto's is bijgekomen.
11:50 27-10-2001 Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is de indeling van de site iets verandert. We hopen hiermee dat er een iets logischer volgorde is ontstaan. Bij de bedrijven is een reactie geschreven op de toewijzing van uitspoelingsgevoelige gronden in De Bonnen. Hierbij is ook een kaart gelinkt. Tevens is onder Ruimtelijke Plannen onder Floraland een reactie opgenomen op een artikel in het Agrarisch Dagblad van eind augustus 2001.
22:49 1-10-2001 Vanwege de hevige impact van de weersomstandigheden de afgelopen weken, is het boerenleven behoorlijk op z'n kop gezet. Om u te doordringen van de ernst van de situatie hebben we de foto-collage uitgebreid. Ook hebben we in het hoofdstuk Productie een onderverdeling gemaakt, waarin u door op Productiefactoren te klikken een aantal nieuwe links vindt naar de foto's. Ook is er een extra pagina bijgekomen; "Het weer in De Bonnen".
16:04 25-9-2001 Overvloedige regen in september 2001 heeft voor ons een gigantische wateroverlast tot gevolg gehad.
Op de actueel pagina enige foto's van een heleboel nattigheid.
10:54 12-9-2001 De Ichtusschool uit Monster heeft tijdens een fietstocht kennisgemaakt met het leven op een ECHTE boerderij. Foto's daarvan hebben ze geplaatst op hun website in het fotoboek. Zoek ze op via de boer op ..
16:46 28-8-2001 De door menvereniging “De Klepper” en een club van historische tractoren- en landbouwwerktuigenliefhebbers onder leiding van Jan van Geest en Koos Qualm georganiseerde oogstdag is een succes geworden. Alles is vrijwel vlekkeloos verlopen onder hun bezielende leiding. Voor informatie over deze dag hier meer..
21:56 20-8-2001 De echo van het laatste evenement is nog niet verwaait, en het volgende staat al op stapel. Zaterdag aanstaande, 25 augustus 2001, (Moge de weergoden ons gunstig gezind zijn), is er een oogstdag in de Bonnen. U kunt er alles over lezen in het persbericht..
Ook zijn er in het hoofdstuk gebiedsvisie enkele aanpassingen gedaan; lees hier meer..
Om het hoofdstuk De Stichting wat overzichtelijker te maken, is de structuur hiervan aangepast.
15:12 11-8-2001 Er is een evaluatie gemaakt van het proza en poeziefestival. Ga naar proza en poëzie om alles nog eens te lezen, of direkt naar evalutie proza en poëziefestival !
Toegevoegd ook het jaarverslag 2000 en de notulen van de laatste vergadering van de stichting.
Wat betreft de Oranjebuitenpolder heeft men in afwachting van een ontwerp-bestemmingsplan een voorbereidingsbesluit genomen. De stichting De Bonnen heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Kijk bij de update in ruimtelijk plannen of direkt bij reaktie van Stichting "de Bonnen".
13:46 28-7-2001 Er was iets mis.... Geen programma van de eerste editie van het Poëzie en Proza Festival in de Bonnenpolder !!! Ga naar programma om alles over de mensen die door hun optreden deze dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt te lezen !
Ook nog een nieuwe link gemaakt naar natuurvereniging "De Vockestaert". Zoek hem op bij de de links onder omgeving en u bent weer helemaal bij!
0:31 24-07-2001 Lang verwacht, maar daar is de nieuwsbrief weer eindelijk! Afgelopen weekend was Stichting "De Bonnen" druk in de weer met het regelen van de eerste editie van het Poëzie en Proza Festival in de Bonnenpolder. Afgelopen zondagmiddag bleken de weergoden ons gunstig gezind te zijn, wat resulteerde in een grote groep geďnteresseerden; wat ons betreft was het festival een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!!
Als u helaas niet in de gelegenheid bent geweest om het festival bij te wonen, of u bent nieuwsgierig naar de foto's; klik hier en u bent weer helemaal bij!
14:22 6-6-2001 Na een hele tijd niets van ons te hebben gehoord , zijn we er dan toch weer.De kommer en kwel die een virus kan veroorzaken mag genoegzaam bekend zijn. Bovendien hebben boeren het in het voorjaar waanzinnig druk om alles te poten en zaaien. En aangezien wij ook maar boeren zijn .....
Een van ons heeft toch tijd gevonden in de geologie van de Bonnen te duiken, ga maar kijken bij geologie onder het hoofdstuk landschap
Naar aanleiding van een artikel in de Westlandse Courant over "Floraland" hebben we gemeend te moeten reageren met een ingezonden stuk. Dit ingezonden stuk is inderdaad geplaatst en u kunt het rustig doorlezen onderaan in het hoofdstuk Floraland.
De landelijke fietsdag is helaas niet door kunnen gaan. De planning is om het in september nog eens te proberen. De route door de Bonnen zal waarschijnlijk hetzelfde blijven. Kijk bij: De boer op ..
Ook certificaten worden vernieuwd, kijk bij Dierwelzijn en milieu hoe het vernieuwde k.k.m. certificaat er uit ziet.
12:23 9-4-2001 De kommer en kwel die de agrarische sector regeert in de vorm van mond en klauwzeer is, in een reaktie van een van de direkt betrokkenen, uit de doeken gedaan in een nieuw artikel diergezondheid onder het hoofdstuk dier en welzijn
Naast dit dramatische gebeuren trekken de wolken zich samen voor de stichting "De Bonnen" w.b. de plannen die Rotterdam verder aan het uitwerken is voor de Oranje Buitenpolder. Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.
Een interessante nieuwe site gevonden: een internetbedrijvengids waar u een bedrijf, vereniging, overheids- of non-profitorganisatie kunt vinden. U kunt geografisch zoeken. Binnenkort kunt u ook op bedrijfstak of naam zoeken. Klik: wijsvinger.nl.
21:14 2-4-2001 Er zijn behoorlijk wat uurtjes besteed aan het maken van hier gelinkt overzichtkaart van de Bonnen. We hopen dan ook dat u dit erg kunt waarderen.!! ;-)
Naast deze mooie kaart, zijn er ook weer wat foto's geupload naar de Agridrift Products map. Het betreft hier foto's van het afgelopen spruitenseizoen 2000/2001. Klik hier om direct naar deze foto's te surfen.
9:18 28-3-2001 De stichting "De Bonnen" heeft kennis gemaakt met de stichting "In Natura". Een overkoepelende organisatie van agrarische natuurverenigingen. Lees er over bij: In Natura. Of ga direkt naar de website van Stichting In Natura. om te kijken wat In Natura is en doet.
We hebben ook een aantal nieuwe links bijgevoegd en aangepast die de moeite waard zijn. Ga maar kijken bij de links welke dat zijn.
15:08 19-3-2001 Berekening van de kosten voor aankoop, inrichting en beheer van het projekt Oranjebuitenpolder toegevoegd aan de ecologische hoofdstructuur : Lees en huiver....
Op verzoek een link toegevoegd bij de fietsroute op de landelijke fietsdag naar al die andere (386 !!) startpunten waarvandaan de diverse route's deze dag te rijden zijn.Klik hier voor de fietsroute door de bonnenpolder en vandaar naar landelijke fietsdag
Bij bedrijf Noordam enkele foto's toegevoegd. Ga daar naar toe via de bedrijven
Als u op de foto's klikt, krijgt u een groter beeld.
23:12 8-3-2001 Op verzoek de roep om kunstenaars en publiek voor 22 juli ook gezet bij De boer op ..
Geheel nieuw is een hoofdstuk over de visie op het gebied "De Bonnen". Hier wordt ingegaan op sterke en zwakke punten, bedreigingen en kansen voor het gebied. Het is een aanzet tot een diepergaand onderzoek. Klik op gebiedsvisie en geef ons UW mening via reaktie@debonnen.nl
Om inzicht te krijgen van de diverse bedrijven in het gebied is een aanzet gemaakt tot het uitdrukken in zgn. SBE's (standaardbedrijfseenheden) per bedrijf. Kijk bij bedrijven wat zoiets kan inhouden.
Als laatste: van hieruit groetjes aan RICK in Brunei (Borneo) die daar door zijn baas is heengestuurd om te programmeren.
8:49 2-3-2001

Opsporing Verzocht

van een groot aantal dichters, schrijvers, sponsors en een veelvoud aan bezoekers uit de regio voor een nieuw cultureel- en literair initiatief

"Poëzie en Proza in De Bonnenpolder"

zondagmiddag - 22 juli 2001 - vanaf 12.00 uur

21:39 27-02-2001 Wegens familie omstandigheden en een drukke periode hebben we de laatste maand niet veel kunnen doen aan de site. Maar, er is weer wat gebeurd, er zijn een aantal foto's van het bedrijf Agridrift Products genomen, en wel van het aardappelen sorteren deze maand, februari. Klik hier om deze foto's te bezichtigen. Ook kunt u nu via de links naar de pagina's van Maassluis.
11:31 31-1-2001 Er is een nieuw stuk opgenomen dat gaat over de ontwatering in de Bonnen. Het is bedoeld om het beeld wat te nuanceren dat de Bonnen ooit een moeras is geweest.Ontwatering
Bij de plannen een plaatje opgenomen van de voorkeurs alternatieve route die de Ontsluitingsweg van Hoek van Holland zou moeten gaan volgen.
Een nieuwe link gelegd met een informatieve en leuke site over en door Rotterdammers. Kijk maar op de Linkpagina
19:45 25-1-2001 De pagina met het verhaal van Dhr. Sosef wat "opgeleukt" met plaatjes. Gauw even kijken: De Haak van Holland.
De stelling van de maand December hebben we geprolongeerd als stelling van de maand. Graag uw reaktie of een nieuwe stelling op:De stelling.
21:58 15-1-2001 Sinds dit jaar is ons Freehosting pakket omgezet in een standaard pakket; nu is het voor ons makkelijker om de mail te lezen. Voorheen moest dit gebeuren via een Web-gebaseerd mailprogramma, nu kunnen we met Outlook Express bij de mailtjes komen. Sinds vandaag hebben we alle mailtjes overgezet van de mailbox. En kunnen we nog sneller reageren op reacties. Er zijn een aantal nieuwe links toegevoegd. Ook is het stuk "De Hollandse Hoek" uitgebreid. De Logo-verkiezing loopt ten einde, als u nog u stem wilt uit brengen kan dat nog steeds hier..
11:53 6-1-2001 Een nieuwe column toegevoegd, over het harde leven van Marietje 16. Een reactie op "Concept Zienswijzenrapportage ontwerp RPR 2010" toegevoegd, te vinden bij de ruimtelijke plannen. Ook weer nieuwe links en recepten zijn beschikbaar. En een aantal satelliet foto's zijn te vinden op de landschap-pagina.


Terug..