Terug..


WATEROVERLAST 2001

Op woensdag 19 september viel in de Bonnen meer dan 100 mm. water. In de 18 dagen daarvoor was er in september al 165 mm. gevallen. De grond was dus verzadigd. De gevolgen waren direct merkbaar. Ongeacht de exploitatiewijze (grasland of bouwland, intensief of extensief, gedraineerd of begreppeld, vollegrondsgroenten, bloemen of akkerbouwgewassen), de grondsoort of de hoogte, bleek niets tegen deze extreme weersomstandigheden opgewassen. Onderstaande foto’s geven een indruk van de gevolgen.

Wateroverlast September 2001


Terug..