Terug.. 
De stelling van de maand
Vooruit.. 


Geplaatst op : 14:45 13-11-2000.
Door: Leen Vreugdenhil

"Het is goed als boeren betaald worden voor het onderhoud van landschap en natuur!"

Reacties:

Van: G. Stamsnijder <info@agri-plaza.nl>
Op: Wed, 3 Jan 2001 19:05:34 +0100
Reactie: Dit lijkt mij niet meer dan logisch, bospercelen, houtwallen etc zijn beeld bepalend voor een omgeving. Echter de omvang van het perceel is vaak te klein, of er worden teveel extra eisen gesteld om onder de huidige regelingen een vergoeding te ontvangen. Het is verboden om de bomen te kappen en terecht. Maar er staat anderzijds geen enkele vergoeding tegenover, nadelen als: schaduw - minder opbrengst
hinder van wortels - minder opbrengst, beschadiging machines
blad - veel extra werk en minder opbrengst
problemen met ontwatering
beperkingen in uitbreiding
wel worden er grond en waterschapslasten geheven
enz.
De huidige regelingen zijn van een zodanig burocratisch gehalte dat menigeen er voor bedankt. Het zou veel eenvoudiger zijn om het oppervlak van het stuk natuur vast te leggen via bv dezelfde kaarten welke gebruikt worden voor de Mestwetgeving. En vervolgens grond en waterschapslasten vergoeden cq niet te heffen, al dan niet met extra vergoedingen.
Men wil in Nederland wel natuur maar betalen ho maar.
Van: Anneke van Mispelaar <anneke@deltametropool.nl>
Op: Thu, 4 Jan 2001 11:17:05 +0100
Reactie: Naar mijn mening is het niet goed.
Het is noodzakelijk dat boeren betaald worden het onderhoud van landschap en natuur.
Van:  
Op:  
Reactie:  

Zelf een stelling plaatsen??

Heeft u zelf een goed idee voor een stelling voor de volgende maand? Klik dan
hier...


Terug.. Vooruit..