Terug..


SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het bestuur van de stichting "De Bonnen" constateert dat een wordingsgeschiedenis van eeuwen in een korte periode getransformeerd kan worden in een nieuwe woonwijk, een nieuw industriegebied, nieuwe recreatieterreinen of nieuwe natuurgebieden. Het bestuur van de stichting "De Bonnen" beseft dat de Nederlandse bevolking groeit en dat er daardoor meer ruimte nodig is voor wonen, werken en recreŽren Het bestuur van de stichting "De Bonnen" beseft echter ook dat de moderne mens behoefte heeft aan een gebied met ruimte, rust en de mogelijkheid tot reflectie op loop- of fietsafstand van zijn woning.

Rust

"De Bonnen" biedt rust in een regio die gekenmerkt wordt door lawaai. Er is geen druk autoverkeer: de Bonnenweg is een aan twee zijden doodlopende private weg waar alleen het autoverkeer overgaat van een agrarisch bedrijf en twee woningen. De Bonnenlaan begrenst de Bonnen aan de noordzijde en ontsluit de percelen in de Lange Bonnen en de tuinbouwbedrijven aan de noordzijde van de Bonnenlaan. Het Bonnenpad is een fietspad dat (helaas) ook wordt gebruikt door brommers. Ook de Dwarshaak als zuidgrens is geen doorlopende weg en dient alleen ter ontsluiting van de aanliggende tuinbouwbedrijven. Slechts de Haakweg als westgrens en de weg langs het Oranjekanaal zijn drukke wegen. In het midden van "De Bonnen" ervaart men echter de stilte. Er is geen schreeuwerige recreatie, er is geen lawaaiige bedrijvigheid: het is een oase van rust.

Ruimte

Met name in oost-west richting kan men in "De Bonnen" nog de ruimte beleven. Het is ook de richting van de zon. Hier verdwijnt de zon nog achter de horizon en niet achter een flatgebouw. Het vlakke polderlandschap wordt slechts doorbroken door de Bonnendijk. Als het er stormt, dan stormt het er ook en als het regent is er geen plek om te schuilen. Men kan er de weerselementen nog ervaren, maar ook de zintuigen laten prikken door de geur van het geploegde land of het hooi of de vers gerooide aardappelen.

Reflectie

"De Bonnen" biedt de mens ook de mogelijkheid tot reflectie, d.w.z. naar zichzelf te kijken en naar zijn rol in de geschiedenis van de aarde. De meest vruchtbare gronden ter wereld liggen altijd in deltagebieden. Daar vindt men dan ook van oudsher de grootste agglomeraties. Dankzij de vruchtbaarheid van deze gronden konden de mensen zich kleden en voeden. Inmiddels is de wereldbevolking exponentieel gegroeid en deze groei zal nog doorzetten. De meest efficiŽnte en milieuvriendelijke methode om al deze mensen te voeden is de meest vruchtbare gronden te gebruiken. Deze reflectie leidt tot respect voor de boer. In "De Bonnen" ziet men hoe de mens het landschap langzaam maar zeker gecultiveerd heeft. Men beseft dat de aanwezige sloten eeuwen geleden ooit met de schop zijn gegraven en de Bonnendijk ook ooit met de schop werd aangelegd. Men herkent in de sloot langs de Bonnenweg nog de loop van de oude kreek tussen twee haakwallen naar de Maasmond. De aanwezigheid van de bunkers zijn de littekens van de Tweede Wereldoorlog die ook in dit gebied zijn sporen heeft nagelaten. Ook deze reflectie leidt tot respect voor de generaties voor ons die steeds opnieuw de problemen hebben overwonnen. Middels het krankzinnige contrast tussen enerzijds het natuurlijke landschap van het Staalduinse Bos, dan het cultuurlandschap van "De Bonnen" en vervolgens het industriŽle landschap van de Europoort en Maasvlakte ziet men waartoe de mens in staat is en kan men een lijn naar de toekomst trekken. Men kan nadenken over zijn eigen rol daarin. Deze reflectie leidt tot een besef van verantwoordelijkheid voor de generaties na ons.

Het bestuur van de stichting "De Bonnen" zal nieuwe ontwikkelingen altijd toetsen aan de doelstelling van de stichting, te weten het bewaren en bewaken van het agrarische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke karakter van dit gebied. Er zal worden gestreefd naar de aanwezige kwaliteiten waar mogelijk te versterken en dat betekent dat de factoren rust, ruimte en reflectie elementair zullen zijn bij de beoordeling. Op de natuurdoelenkaart van de provincie Zuid-Holland (http://home.wanadoo.nl/w.heijligers/Start/ndtkrt2.htm) staat voor de Bonnen nog steeds "onbepaald".
Mag de stichting "De Bonnen" het misschien zelf bepalen?


Terug..