Terug..


'Wees niet onbezonnen, maar zuinig op De Bonnen'

Pachters De Bonnen strijden tegen Wateringengevoel en koude sanering

Het landschap ligt erbij alsof er van bovenaf een flinke kam doorheen is gehaald. In de verte zo hier en daar een tractor. En een horizon die bijna ononderbroken is. Waar zie je zoiets nog. De rust en de stilte van de polder is opvallend. Een bezoekje aan de veelbesproken Bonnen aan de grens van de gemeente Westland.

We rijden over de brug van het Oranjekanaal naar de loods van Henk en Mario van der Drift. We hebben een afspraak met het hele bestuur van De Bonnen. Vanwege het goede weer wordt momenteel volop gewerkt op het land en is er eigenlijk nauwelijks tijd voor een praatje, zo begrijpen we van voorzitter Herman Weterings. In de verte komt Leen Vreugdenhil aan op zijn tractor, zijn haren wapperend in de frisse wind, de kluiten modder aan zijn laarzen. Henk van der Drift werkt even zijn stuk af en komt wat later. Arie Noordam is druk aan het zaaien en kan geen tijd vrij maken. De behoorlijk informatieve website www.debonnen.nl heeft ons min of meer deze richting op gelokt. Er zijn nogal wat plannen voor dit gebied gelanceerd. Het lijkt wel of op ieder plan dat ingediend wordt automatisch een bezwaarschrift volgt van de heren die hier in De Bonnen aan het boeren zijn. We hebben er op onze redactie al een aantal voorbij zien komen. "Lastige jongens daar", bij die Stichting De Bonnen, zo werd me alvast ingefluisterd.

Van golfclub tot moeras

"Nee, we zijn niet lastig, we willen gewoon dat er rekening gehouden wordt met ons. Dat lijkt me in deze tijd van "normen en waarden" ook niet meer dan fatsoenlijk als anderen zonder ons erin te kennen plannen maken met de grond waarop wij wonen en werken", zo pareert Leen Vreugdenhil als ik het woord 'lastig' laat vallen bij de telefonische afspraak een paar dagen eerder.
Het is niet misselijk wat alle plannenmakers willen met dit gebied. We doen een greep uit de laatst gelanceerde plannen: een nieuwe baggerstort voor de haven van Rotterdam, het realiseren van een 2e ontsluitingsweg van en naar Hoek van Holland en de plannen Floraland/Floriade. "Het is zo jammer dat er niet met óns gepraat wordt bij die plannen. Herman Weterings: "Het lijkt wel alsof planologen elk leeg stukje grond perse moeten invullen. Nu is deze grond niet echt leeg, maar er zijn al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw allerlei plannen in de belangstelling gekomen. Hij noemt een golfclub in 1970, daarna de Rijnpoorthaven. En het Zuid-Hollands Landschap, dat nu aan bijna alle kanten buur is van De Bonnen en er dan iets ontoegankelijks met moerassen van wil maken. En dat laatste is nu nog ondenkbaar. De beide heren schetsen hierbij al die mensen die met mooi weer recreëren in dit gebied. Zij het met de fiets of wandelwagen. Ze zijn duidelijk niet de enigen die de openheid van het gebied waarderen.

Prachtige polder

De Bonnen is nu nog een prachtige open polder aan de zuidrand van het Westland. Bij mooi weer is het er gewoon druk met fietsers, wandelaars en ruiters. De recreatieve beleving van het oer-Hollandse landschap, de natuur en de akkers en weilanden is groot. Het is iets waar de mensen ook duidelijk behoefte aan hebben in het dichtbebouwde Westland en de drukbevolkte Randstad. Dit polderlandschap is in eeuwen tot stand gebracht en dreigt nu in een decennium te "transformeren", zoals dat in planologisch jargon heet. Er zijn nu nog vier boeren die hun hoofdbestaan in de landbouw hebben. Als zij weg moeten om elders een nieuw bestaan op te bouwen is het met pijn in het hart. Het zijn dan ook echte Westlanders, geworteld in deze streek maar ook verknocht aan deze mooie polder. Men heeft dan ook het gevoel dat niet een ieder in voldoende mate deze schoonheid ervaart. Er bestaat de vrees dat men het pas zal missen als het weg is en dan is het te laat.

vlnr Henk van der Drift, Leen Vreugdenhil, Herman Weterings.
vlnr Henk van der Drift, Leen Vreugdenhil, Herman Weterings.

Koude sanering

Vreugdenhil: "Alle plannen die tot op heden geformuleerd zijn, zijn plannen van bovenaf en tamelijk fragmentarisch. Dat dwingt ons in de positie van het schrijven van bedenkingen en bezwaren en uiteindelijk tot het voeren van jarenlange procedures met beroep en hoger beroep. Daarvoor achten wij ons echter zelf niet verantwoordelijk: we pleitten al jarenlang voor het realiseren van een integrale gebiedsvisie. We hebben hier ook een hoofdstuk op onze website aan gewijd. We werken gemiddeld 70 uur per week, dus we hebben wel wat beters te doen dan bezwaar- en beroepsschriften te schrijven. Wij wensen te kiezen voor communiceren in plaats van procederen. Deze benadering lijkt ons ook niet meer dan fatsoenlijk", aldus Leen Vreugdenhil. "Als ze ons weg willen hebben, laten ze dan binnen het half jaar met een redelijke compensatie komen om ons de kans te geven elders een bestaan op te bouwen. Dan moeten ze niet nog 30 jaar hun gang blijven gaan met allerlei plannen. Dat is beter dan die koude sanering waar ze nu mee bezig zijn."

Wateringengevoel

Weterings heeft het gevoel dat men bezig is om de boeren weg te pesten: "Weet je dat er iedere dag 11 boeren in Nederland stoppen die strijdend ten onder gaan? Het heeft allemaal te maken met een kentering in de landbouw sinds 1980. Ook hier speelt dat een rol. We hebben hier zo onderhand het Wateringengevoel. Er ligt ook een planologische druk op dit gebied. De laatste 30 jaar krijgen we nergens vergunning voor. We worden min of meer belemmerd in onze bedrijfsvoering. Eigenlijk wordt de hele ontwikkeling hier stilgelegd. Niets past meer in de strategie van de gemeente. En dat is jammer, want als je naar de geschiedenis kijkt waren hier grote boeren, de grond was goed verkaveld. De voorsprong die we hier ooit hadden is nu snel aan het verdwijnen. Negentig procent van alle grond die hier ligt wordt verpacht, en men is al aardig aan de pachtwet aan het tornen.
Wat wij willen is onze boterham verdienen. We zijn hier grootgebracht, maar we weten niet wat de toekomst is, ook niet voor onze kinderen. We hebben nu een stichting De Bonnen met mensen die het redelijk met elkaar eens zijn. Als er sprake is van transparantie is dat wel bij ons, niet alleen in ons werk maar ook in onze ambitie. Waar we mee bezig zijn, presenteren we openlijk op onze veelbezochte website. Bij de gemeenten gebeurt alles nog in de achterkamertjes, bij ons kan iedereen zien hoe we ergens op reageren".

Nieuwe bestaanszekerheid

Henk van der Drift heeft zich ondertussen ook bij ons gevoegd: "Wat we eigenlijk willen is praten met al die partijen die iets met de grond willen die wij nu pachten. Daarom vragen we om een integraal plan. Nu krijg je een soort domino effect. Aan alle kanten wil men stukken van De Bonnen afknabbelen. Eigenlijk willen we duidelijkheid. Het is veel belangrijker dat wij een garantie krijgen voor een nieuwe bestaanszekerheid zodat we door kunnen gaan met waar we nu mee bezig zijn. Op de manier zoals het nu gaat zonder praten, loopt het uit op jarenlang procederen in plaats van communiceren, en dat kunnen wij nog heel lang volhouden. Uiteindelijk zijn er dan alleen maar verliezers."
Vreugdenhil staat op. Het werk wacht, het weer is nu goed maar de verwachting voor morgen stukken minder. "Het is hier hollen of stilstaan met het werk en op het moment is het hollen. Toen ik net op de trekker hierheen reed, bedacht ik me: "Wees niet onbezonnen, maar wees zuinig met de Bonnen", zet dat maar boven je artikel. En weg is ie. Want het boerenvak blijft toch de hoofdbezigheid, naast het maken van al die bezwaarschriften.


Terug..