Terug..


Ma´s

Op de percelen van Leen is bijna elk jaar wel een vak ma´s te vinden. De ma´s wordt verhakseld en in een "kuil" opgeslagen. Dit omdat in de winter het vee op stal staat, en toch van eten moet worden voorzien.

Ma´soogst Ma´soogst Ma´soogst
Ma´soogst Ma´soogst Ma´soogst
Ma´soogst Ma´soogst  


Terug..