Terug..


K.K.M. - ERKENNING

De stichting Keten Kwaliteit Melk (K.K.M.) heeft een certificaat van erkenning verleend aan het melkveebedrijf van Leen Vreugdenhil. Men geeft hierbij aan dat de melk zoals deze wordt geleverd aan de coöperatie Campina Melkunie voldoet aan de erkenningscriteria zoals vastgelegd in het erkenningsregelement van de stichting Keten Kwaliteit Melk. De veehouder heeft tevens verklaard blijvend aan de erkenningscriteria te voldoen. Dientengevolge vindt de productie van melk op dit bedrijf op een veilige, verantwoorde en zorgvuldige wijze plaats.

Keten Kwaliteit Melk Certificaat - Leen Vreugdenhil

Dit betekent dat er:

  1. geen residuen van diergeneesmiddelen in de consumptiemelk voorkomen;
  2. de consumptiemelk afkomstig is van gezonde en goed verzorgde dieren;
  3. via het voer en het water geen ongewenste stoffen in de melk terechtkomen;
  4. goed wordt gemolken middels een goed functionerende melkinstallatie in een hygiënische omgeving;
  5. melk wordt bewaard in een schone tank in een nette omgeving;
  6. op verantwoorde wijze zowel melkinstallatie als melktank gereinigd wordt;
  7. sprake is van een geldige milieuvergunning of melding in het kader van AmvB melkveehouderijbedrijven;
  8. een mineralenboekhouding wordt bijgehouden.

Om deze erkenning te behouden vindt er een periodieke beoordeling plaats.


Terug..