Terug..


I.K.B. ERKENNING

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft een I.K.B.-erkenning verleend aan het bedrijf van Leen Vreugdenhil. Dit certificaat verkrijgt men als het bedrijf voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de regeling Integrale Keten Beheersing Rund. Deze regeling is een kwaliteitszorgsysteem van producent tot consument.

IKB-erkenning Leen Vreugdenhil

De erkenning verkrijgt men als het bedrijf:

  1. slechts mengvoer gebruikt dat is geleverd door een bedrijf dat werkt volgens de Good Manufacturing Practice (GMP) code;
  2. slechts een dierenarts inschakelt met een erkenning voor Goede Veterinaire Praktijk (GVP);
  3. het medicijngebruik registreert en dat eventuele wachttijden voor afvoer naar het
  4. slachthuis in acht neemt;
  5. geen verboden groeibevorderende stoffen toedient;
  6. alleen diergeneesmiddelen met een REG NL of NL nummer worden gebruikt;
  7. geen tranquillizers toedient voor transport;
  8. slechts gezonde dieren aflevert;
  9. de I&R-meldingen worden verricht binnen 3 werkdagen en voldoen aan de overige aspecten van de I&R-verordening.


Terug..