Terug..


RECONSTRUCTIE BONNENLAAN

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen Naar de nieuwste reaktie

Naar verluidt wenst de gemeente 's-Gravenzande een reconstructie van de Bonnenlaan.. Deze werkzaamheden zouden dan gecombineerd dienen te worden met een andere waterloop van en naar het Staalduinse Bos. Deze reconstructie dient ondermeer voor het aanwezige tuincentrum aan de Staalduinlaan. De bedrijven aan de Bonnenlaan hebben in ieder geval niet om deze reconstructie gevraagd.
Er is officieel nog niets bekend van deze plannen, er is nog geen overleg geweest met de betrokkenen, er zijn nog geen tekeningen gepresenteerd, er is nog geen inspraak en geen vergunningaanvraag.
Er kan in dit stadium dan ook nog geen informatie verschaft worden over de planvorming. De strategie van de overheid om plannen in een vergevorderd stadium te presenteren, waarna het vervolgens voor de betrokkenen "slikken of stikken" is, mag als bekend worden verondersteld.
De stichting "De Bonnen" beschouwt de Bonnenlaan als de noordgrens van haar werkgebied. Samen met de betrokken eigenaren en pachters zal de stichting "De Bonnen" zich dan ook verzetten met alle middelen die tot haar beschikking staan tegen ieder voorstel om de kwaliteit van het gebied aan te tasten. Een ieder die echter een voorstel heeft om de kwaliteit van het gebied te verbeteren kan met ons in gesprek komen.

14:17 9-4-2001

Zienswijze reconstructie Bonnenlaan d.d. 10 augustus 2002.


Terug..